top of page
About
insttop.png

ד"ר ח'אלד אבו ראס

ד"ר ח'אלד אבו ראס

LINE.png
abu-ras.jpg

חוקר בעל תואר דוקטור בלימודי האסלאם ובספרות הערבית באוניברסיטת בר אילן. נושא עבודת הדוקטורט היה השיח' הסוּפִי הירושלמי מוחמד הַאשִׁם אל־בַּעְ'דַאדִי (מ' 1995). מחקר זה נכתב בהנחייתם של פרופ' בנימין אברהמוב במחלקה לערבית ופרופ' אברהם אלקיים במחלקה למחשבת ישראל. כמו כן ד"ר אבו ראס כתב עבודת גמר בנושא ההידמות לאל במשנתו של אל־עַ'זַאלִי (מ' 1111). עבודה זו זכתה לתהודה רחבה והוא הוזמן להרצות עליה בכנס מדעי בין–לאומי במרוקו.

ד"ר אבו ראס עבר השכלה דתית וחניכה סוּפית–רוחנית על ידי על ידי השיח' הסוּפִי מוחמד הַאשִׁם אל־בַּעְ'דַאדִי (מ' 1995) והשיח' הסוּפי עבד אל־סלאם מנאסרה, שהוא ראש המסדר הסוּפי של אל־טַּרִיקַה אל־קַאדִרִיַּה בצפון הארץ.

מכהן מאז נסיעתו של שיח' מנאסרה לארצות הברית ועד היום הזה בתפקיד אל־מֻקַדַּם, במסגרת תפקיד זה ד"ר אבו ראס הוא האחראי על ניהול ענייני המסדר הסוּפי של אל־טַּרִיקַה אל־קַאדִרִיַּה בצפון הארץ. במסגרת זו מעביר שיעורים במסגד אל־אִימָאן בכפר עילוט ליד נצרת בתחום החניכה הסוּפית הרוחנית לפי ספרו של אַבּוּ אל־קַאסִם עַבְּד אל־כַּרִים אל־קֻשַׁיְרִי (מ' 1074), האיגרת על ידע הצופיות (אל־רִסַאלַה פִי עִלְם אל־תַּצַוֻּף).

שימש כמרצה לשפה וספרות הערבית ודת האסלאם במספר מוסדות בארץ, והיום הוא מורה לשפה והספרות הערבית בחטיבת הביניים של בית ספר המקיף עילוט.

שיטת ההדרכה הצופית

LINE.png

אחד הביטויים של הדרך הרוחנית הצופית הוא הקשר המיוחד בין אל־שַׁיְח' אל־צוּפִי, המורה, לבין אל־מֻרִיד או החניך.

לפי הספרות הצופית הקלאסית והמודרנית כאחד החניך הצופי לא יוכל להתקדם ב "אל־טַרִיק", הדרך הצופית, ואינו יכול לעלות במדרגות אל־מִעְרַאג', הסולם הרוחני, בלי שיקבל עליו את עול הליווי של השׁיח'.

השיח' שכבר עבר חניכה צופית, יודע את הדרך היטב ויודע כי החניך יקבל גילויים מיסטיים או הארות דתיות. הוא מקנה לחניך כלים מעשיים להבחנה בין גילויים אלוהיים לבין גילויים שטניים.

באמצעות הסדנה נקיים תרגול מדיטטיבי שבמהלכו ננסה להבין איך עובדת שיטת ההדרכה הצופית.        

bottom of page