top of page
About
insttop.png

דין הלנה

דין הלנה

LINE.png
din.jpg
דין הלנה

מנחת מעגלי נשים חיבור ועוצמה לתדר הגבוה של הנשמה. הוווית קריסטל המפיצה אור ושפע בעולם,  מרצה על שחרור התבניות הישנות והפעלת האנרגיה החדשה בשדה האישי בדי אנ איי.

סדנה: חיבור לאינטואיציה ולהדרכה הפנימית

LINE.png

כיצד להתחבר לקול הפנימי ולהדרכה הגבוהה ?

מה יאפשר לי לבטוח בבחירות שלי ולנוע בחיי מתוך חווית שפע ועוצמה ?

איך אני מפעיל בשדה שלי תדר של תשוקה, יצירה והגשמה ?

 

סדנה שמזכירה לנו את העוצמה הגבוהה והמאסטרית שלנו.

מחברת אותנו לתדרי שמחה ואור ומרטיטה את הדינ אנ אי הקריסטלי שלנו בחווית מלאות ושפע.
וכך קורה !

Contact
bottom of page