top of page
About
insttop.png

מיכל ולנסי

מיכל ולנסי

LINE.png
michal_valensi.jpg

מיכל ולנסי -  

עוסקת ברפואה אינדיאנית, ובהוראת יוגה ויוגה תרפיה.

הולכת בדרך הרפואה האינדיאנית, מנחה בקתות הזעה (סווט לודג' / טמאסקל) וטקסי ריפוי ורפואה, ומלווה תהליכי ריפוי והעצמה אישיים ובקבוצות.

מנחה מסעות חזון בישראל.

מיכל ולנסי בכנס - סדנת יסודות החיבור

מיכל תנחה סדנה על מערכות היחסים עם היסודות והטבע כבסיס לחיבור פנימה והחוצה, 
ושימוש בזיכרון הקדום ובסמלים ככלים לשינוי מצב תודעה. 

​זו היא סדנה חווייתית המשלבת הסבר והתנסות בכלים מעולם השאמאניזם שתומכים בהעמקת החיבור פנימה תוך עירות וקשב לעולם שבחוץ.

LINE.png
bottom of page