top of page
About
insttop.png

ד"ר נאדר בוטו

ד"ר נאדר בוטו

LINE.png
naderButoOriginal - Copy.png

ד"ר נאדר בוטו

רופא, קרדיולוג בכיר, מטפל בעל מוניטין בינלאומי.

פיתח מודל לרפואה אינטגרטיבית מאחדת המבוססת על מודל הוליסטי מערכתי המתייחס לגורמים ביולוגים, נפשיים, רוחניים וחברתיים כמחוברים ומושפעים הדדית ומיישם הלכה למעשה את הגדרת הבריאות כמצב של רווחה מלאה גופנית, נפשית, חברתית ורוחנית.

פרסם מספר ספרים באיטלקית, עברית ואנגלית.

בנוסף פתח שיטת אבחון שקושרת מחלות גופניות עם משברים נפשיים, ומקשר בין המשברים הנפשיים לאיברים ספציפיים, ולצורה בה הוא מביע את המשבר למחלה ספציפית באיבר.  

פתח שלוש שיטות טיפוליות (FEEL (Fast Emotional eleboration and liberation, TTRT (Trans Temporal regression Technique) ושטיפה אנרגטית ורגשית.

מעביר הרצאות בארץ ובאירופה ומלמד את השיטה בסדנאות בארץ, איטליה שוויץ, אנגליה וברזיל.

שם הסדנה   : הרצאת פתיחה לכנס

LINE.png

במושב הפתיחה של הכנס ייתן נאדר הרצאתה מרכזית בנושא הקשר בין הבריאות המערכתית- הוליסטית להדרכה רוחנית כפי שזו מגיעה אלינו ממגוון ערוצים.

Contact
bottom of page