top of page
About
insttop.png

שי גרברז

שי גרברז

LINE.png
shaigarbarzBW.png

שי גרברז - מתקשר מלידה, בעשור האחרון מתקשר ומטפל באופן פרטני , מעביר מעגלים בתקשור תוך גופני (קורפוראלי) בו הישות משתלבת בגופו של המתקשר וכך מתאפשר קשר ישיר עמה. שי עובד עם מספר ישויות – מדריכים רוחניים גבוהים, המרכזי מבניהם הוא סוראן – רופא ומורה רוחני שלרוב מעביר את המעגלים והקבוצות…

מפגש תקשור עם סוראן

LINE.png

שי יעביר מפגש בתקשור קורפוראלי עם סוראן. נושא התקשור הנו איזון המתקשר/המרפא כצינור המחבר בין ישויות לאנשים.
המפגש ישלב שיח עם סוראן ושאלות / תשובות עם הקהל בנושא. 

bottom of page